Vielse

Aftale om bryllup/kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab sker ved henvendelse til kirkekontoret/sognepræsten.

Det er muligt at blive viet/kirkeligt velsignet i folkekirken, når enten brud eller brudgom er medlem af folkekirken. Som medlem har man ret til at få foretaget en vielse i kirken i det sogn, hvor man bor. Der er dog også mulighed for at få foretaget en vielse i en anden kirke, som man har en særlig tilknytning til.

Før vielsen kan foregå skal parret henvende sig hos bopælskommunen for at få udfærdiget en prøvelsesattest, som dokumenterer, at de opfylder betingelserne for at blive gift. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder. 

Før vielsen har brudeparret en samtale med præsten, hvor man bl.a. gennemgår vielsens forløb samt aftaler, hvilke salmer der skal synges. Ved vielsen skal der ud over brudeparret og præsten være mindst to vidner tilstede.

Ægtefæller beholder som hovedregel deres egne efternavne, når de gifter sig. De kan imidlertid tage hinandens mellem- og efternavne, hvis de er enige om det. Et par, der ønsker navneændring på bryllupsdagen, skal udfylde blanketten

Udfyld formular

Vi har brug for lidt information om jer. Udfyld derfor venligst formularen og præsten som skal vie jer vil kontakte jer.

Ægteskabs-erklæring på borger.dk

Før vielsen skal I udfylde en ægteskabserklæring på Borger.dk

Navneændring på bryllupsdagen

Man kan finde og udfylde blanketten