Fødsel

Alle fødsler i Danmarks skal registreres på kirkekontoret. Det vil på Læsø sige hos sognepræsten. Præsten er i denne sammenhæng et "offentligt kontor".

Hvis man er gift, skal man intet foretage sig med hensyn til fødselsregistrering, da den bliver foretaget på baggrund af jordmoderanmeldelsen, som sendes direkte til præsten. Gifte forældre får automatisk fælles forældremyndighed.

Hvis man ikke er gift, skal man inden 14 dage aflevere en OA-erklæring, som giver fælles forældremyndighed.

Straks fødslen er anmeldt fra jordemoder til præsten, får man tilsendt et brev om denne procedure.

OA- erklæringen

OA- erklæringen kan også afsendes digitalt

Referencer

Der henvises desuden til kirkeministeriets hjemmeside