Dødsfald

Alle dødsfald skal anmeldes hurtigt muligt.

Dette kan ske gennem en bedemand, der tager sig af alt det praktiske omkring et dødsfald. Man kan også henvende sig direkte til præsten. På Læsø er der tradition for udsyngning, enten fra Plejehjemmet eller fra afdødes eget hjem til kapellet i Byrum eller i Vesterø. Ved udsyngningen deltager de pårørende, bedemand, præst eller kirkesanger.

Begravelse/bisættelse

En begravelse er jordfæstelse af en kiste på kirkegården.

En bisættelse er kremering af kisten med efterfølgende urnenedsættelse på kirkegården.

Hvis man ønsker en kirkelig bisættelse eller begravelse, er det bedemanden man skal kontakte. Henvendelse kan også ske til sognepræsten. Præsten har en samtale med de efterladte, hvor man bl.a. taler om den afdøde og om, hvilke salmer, der skal synges i kirken.  

Anmodning om begravelse/ligbrænding kan ske digitalt her www.borger.dk
Du kan også læse om begravelse og bisættelse i folkekirken her

 

Begravelse og bisættelse

Læs mere om om begravelse og bisættelse