Beskrivelse af Vesterø sogn

Vesterø var tidligere, i lighed med Hals (nu Østerby), annekssogn til Byrum - hovedsognet, hvor sognepræsten residerede. Dog var der altid to præster på Læsø. Siden 1895 har kapellanen boet i Vesterø sogn, hvilket et vej navn i sognet "Præstevejen" viser. Her findes endnu den gamle kapellanbolig fra omkring århundredeskiftet.

 I 1953 blev Læsø delt i to pastorater: Byrum-Hals (Østerby) sogne og Vesterø sogn, og der blev bygget en ny præstebolig på Strandvejen i Vesterø Havn i 1958. I 2003 blev øen igen ét pastorat, og fra 2004 har de tre sogne haft ét fælles menighedsråd. Oprindelig var størstedelen af befolkningen i Vesterø sogn koncentreret i nærheden af Vesterø gamle kirke, - nemlig lidt nord derfor, hvor Præstevejen nu ligger. Og nordvest for Vesterø kirke lå endvidere den gamle landingsplads for skibsforbindelsen til Sæby. I 1872 blev Vesterø havn bygget ca. 3 km længere mod nord med skibs- og senere færgeforbindelsen til Frederikshavn. Her koncentreredes i de følgende år befolkningsudviklingen, så der næsten opstod et helt lille bysamfund ved Vesterø havn. I perioden 1954-2003 eksisterede endnu en kirke i sognet, nemlig Havnekirken med det hvide tårn.