Østerby Kirke

Historie

Læsø kirkers åbningstider og turistbetjening:

Alle tre kirker på Læsø er åbne hver dag fra kl. 8.00 – 16.00.
Se under Vesterø Kirke for oplysninger om entré og fortælling om kalkmalerierne.

I 1867 blev Østerby kapel opført som en afløser for Hals kirke, der måtte nedlægges i 1867 på grund af sandflugten, som efterhånden affolkede området omkring kirken. Midlerne til opførelse af Østerby kapel kom dels fra regeringen og dels fra læsø-boerne, her i blandt Østerbys beboere som ved en indsamling gav 518 rigsdaler. En indsamling andre steder gav 555 rigsdaler. Staten gav et tilskud på 1500 rigsdaler.

 Staten gav et tilskud på 1500 rigsdaler. Bemærkelsesværdigt er det, at storfyrstinde Maria Feodorovna alias dronning Dagmar, datter af Christian den IX, skænkede 200 rigsdaler til byggeriet.

Kirken blev opført af murermester Holst og tømrermester Johansen, begge Sæby. Meget materiale til byggeriet fandtes på øen; men de gule mursten blev produceret af Nibe teglværkog blev sendt over i store både, som dog måtte omlade dem i mindre fladbundede "kåge" ude i krogen på østsiden af øen, da Østerby havn endnu ikke var anlagt. Der skulle naturligvis fagfolk til tegning og bygning af kapellet: men kvinderne måtte deltage i transporterne af materialer, da de fleste mænd dengang var på langfart. Mange af øens beboere arbejdede helt gratis. Dette medvirkede til at byggeregnskabet endte med et underskud på blot 13 rigsdaler!

I 28 år var kapellet uopvarmet, og man kunne kun holde varmen ved at trampe på brædderne, der var anbragt over murstensgulvet. Varme blev først installeret i kirken 1895.

I 1928 opførtes tårnet for 10.984 kr. og 11 øre, og her blev klokken, der bærer ,bærer indskriften:1658 »Soli Deo gloriea in excelsis deo. Otto Pogwisch / Slodtz Herre paa Friderichborg me fecit Hans Meyer Anno 1658 anbragt.« Den første linje er en sammenblanding af udtrykkene »Soli deo gloria« og »Gloria in excelsis deo« (Gud alene æren og Ære være Gud i det højeste.)

Der er formentlig tale om den klokke med samme indskrift fra Hillerød kirke, som i 1867 blev bortauktioneret. Før i tiden hang den i en klokkestabel på kirkegården.

I dag er der to klokker i tårnet, og den største benyttes søn- og helligdage, ved solopgang og solnedgang samt ved bryllup og begravelse. Desuden ringes der en halv time, så snart et dødsfald blandt beboerne meddeles.

Den nye store klokke er støbt af John Taylor & Co. i 1955 og blev automatiseret i 2007.

Prædikestol

 

Prædikestolen er fra 1928. Døbefonten kommer fra den nu lukkede Havnekirke i Vesterø.

Fra Hals kirke stammer derimod det smukke dåbsfad med inskriptionen BLS - MMD 1694.

Også alterkalken fra 1713 er et klenodie. Malerierne og altertavlen er udført af ældre kunstnere, hjemmehørende på Læsø.

"Trindelen"

Under bjælkeloftet hænger det tremastede fuldskib »Trindelen« ; Det er lavet af tømmermand Morten Nielsen, der var ansat på fyrskibet af samme navn og skænket kirken i 1867.

Meget andet inventar er gaver fra beboerne, blandt andet den gamle lysekrone, lysestagerne, krucifikset og mosaikruderne.