Altertavlen

Den tre-fløjede altertavle er fra år 1450 og i høj grad katolsk. Når den har fået lov at blive bevaret efter reformationen, skyldes det, at Læsø ikke kom ud for plyndringer, sådan som det skete i de fleste af Danmarks kirker.

Altertavlen forestiller forneden de tolv apostle og foroven i midten Maria Himmelkroning (Maria og Gud Fader). Til begge sider ses en række helgener, de såkaldte "Fjortenhjælpere". De var datidens nødhjælpere, ganske enkelt middelalderens buket af forsikringer, sådan som vi idag dækker os ind mod brand, ulykker, ansvar, husbukke - og da ikke mindst tegner en livsforsikring.

Nødhjælperne var ganske bestemte helgener, en stab af eksperter, der hver dækkede sit område. Derfor er de blevet populære som skulptur-række i kirkerne. Når man havde dem samlet dér alle fjorten, kunne man bede til dem under ét og vide, at man ikke havde glemt nogen af de vigtigste, der dækkede problemer som sygdom, død, sult, ulykke og lignende. Nødhjælperne findes ikke i ret mange af middelalderens kirker idag. Men på Byrum kirkes altertavle har vi ti, og de har endda fået den centrale plads - den øverste - , mens apostlene findes på den nederste. Det forklares med, at Jomfru Maria er med som den, der særligt låner øre til de bønner, som kommer fra fjortenhjælperne. De tetød i middelalderen selve kontakten til GUD.

Nedenfor kan du læse ganske overordnet om altertavlen, men er du interesseret i at studere den endnu mere findes en dybdegående artikel - skrevet til Læsø Kirker af Eva Rungwald og beriget med fotos taget af Stig Martin Andersen, på linket her:

På altertavlens øverste række fra venstre:
Dorothea har i den venstre hånd en kurv med æbler. Hun var den, der beskyttede mod fattigdom, at den ikke skulle tage brødet af bordet. Liså var hun hjælper ved fødsler og dødsfald. Hun led martyrdøden ved halshugning.

Georg står med en drage under sine fødder. Han redde en prinsesse fra at blive slugt af en drage ved at dræbe den. Han var ridderlig, stærk og modig. Han beskytter mod spedalskhed. Han led martyrdøden år 303.

Catharina har som attribut et hjul, en uskyldig reservedel til et vognhjul, der ved teknik kunne omdannes til et knivbesat torturredskab. Det blev brugt som kristendomsforfølgelse ved væddeløbskampe. Ofrene blev langsomt ført nærmere de snurrende stålklinger, til de martredes til døde. Catharina blev et af ofrene, men ved et mirakel faldt piggene fra hverandre, så hun ikke dræbtes. Det berettes, at hun blev henrettet med sværd år 306.

Sebastian står med en pil. Hun skulle - bundet til en pæl - have været dræbt med pile, men han overlevede og bliv senere pisket til døde. Han led martyrdøden år 305.
Olaus eller Olav er Norges skytshelgen. Han døde under slaget ved Stiklestad år 1030. Indehaver af mirakuløs økse. Ofte afbildet med alterkalk eller monstranshus (gemme til nadverbrødet). Olaus bærer krone på hovedet og har under sine fødder et kronet u-dyr - symbol på det hedenske JEG.

Maria Himmelkroning og Gud fader den Almægtige Blasius - Biskop. Afbildes ofte med et lys - har haft et i venstre hånd. I højre hånd holder han en bogpose, der er et tegn på lærdom. Han beskyttede mod hudsygdomme, halonder og kvælning. Han reddede en dreng fra at kvæles af fiskeben i halsen ved at lægge to lys over kors på hans hals som velsignelse. Blasius vlev pint til døde med strigle.

Maria Magdalene står med salveboddike. Ifølge bibelen er hun den synderinde, der salvede Jesu fødder med en kostbar nardussalve og tørrede hans fødder med sit hovedhår. Det har givet voldt problemer med hensyn til at give hende udslået hår, der betegner jomfrustand, men alligevel har hun fået lov til at beholde det. Hun fandt jo nåde for Jesu øjne. Til gengæld har hun ikke fået krone på!

Gertrud - Abbedisse (forstanderinde) i et kloster, som hun selv stiftede i Nivelles i Frankrig. Hun bærer på højre arm en model af et kloster eller en kirke. Hun beskyttede mod mus og rotter.
Margaretha har haft en stav i højre hånd. Hun havde en overlegen førsteplads blandt fjortenhjælperne, idet hun havde ansvar for, at en fødsel gik godt, og at et spædbarn ikke døde. Hun led martyrdøden år 304.

Barbara bærer et tårn på den venstre arm. Hun blev af sin vrede far muret inde i et tårn, fordi hun ikke ville bøje sin under hans vilje og opgive sin kristne tro. Hun beskyttede mod lynbrande i huse og hjem og gik i forbøn for, at folk måtte få en god død. Hun var skytshelgen for minearbejdere og soldater. Hun led martyrdøden ved halshugning år 306.