Medarbejdere

Eva Bernhagen

Sognepræst

Kærmindevej 1A
9940 Læsø

evb@km.dk

Birgitte Melchiorsen

Graver

2145 1008

oesterby@laesoekirker.dk


Fridag: mandag

Lone Wachman

Gravermedhjælper

Tiina Olsen

Gravermedhjælper

Kasper Køhl Jensen

Organist

98491807

Fridag: mandag

Grethe Nyeng Havnhøj

Kordegn

9940 Læsø

2497 6434

gnh@laeoekirker.dk