Kapel og Ligsten

De mange gravsteder med granitkanter giver kirkegården et specielt præg, som søges bevaret. Det var Stenhugger Axel Zinck, der i 1926 sejlede fra Sæby til Rønnerne, og hentede sten til sin fars gravsted, der startede med at lave granitkanten rundt om gravstedet. Da der ikke var ret mange træer og læ på den tid, havde hækkene på kirkegården det ret skidt. Så folk så idén med granitkanten, og fik Axel Zinck til at lave dem. Således blev Axel Zink stenhugger på Læsø.

I år 2002 blev der foretaget registrering af gamle gravsten og gravsteder. De fredede sten står spredt på kirkegården indenfor kirkegårdsdiget, mens et antal ikke bevaringsværdige sten er opsat i et lapidarium udenfor det søndre kirkegårdsdige.