Kirken

Døbefonten
Er af granit, og heri står et smukt dåbsfad, der er fra år 1684 og skænket af tolder og landsfoged Niels Henrichsen og hustru.


Barnekister
Man har under kirkens gulv i 1893 fundet flere murede begravelser, og da man i 1959 lagde gulvet om, fandt man omkring 80 barnekister, der var meget velbevarede. De stammer fra omkring 1600-1700 tallet, da den sorte pest rasede på øen og kostede mange spædbørn livet. Disse kister er nu muret inde under gulvet ved altrets sydside. Der er ingen adgang til dem.


Prædikestolen
Er fra år 1704 og forestiller de fire evangelister: Matthæus med Englen, Markus med Løven, Lukas med Oksen og Johannes med Ørnen. Den øverste kan på prædikestolen blev fornyet i 2003. Den gamle kant er nedenunder, da den indeholder rester af den oprindelig maling. Lydhimlen over prædikestolen fra samme årstal 1704 bærer initialerne I.H.S. = Jesus Hominum Salvator, der betyder: Jesus, menneskenes Frelser.


Bibel
Neden for prædikestolen står en montre med en bibel fra år 1589. På titelbladet står: "Preintet i Københaffen Aff Matz Vingaardt Anno 1589". Bibelen er Kong Frederik den Andens med navnet Mette Hardenberg.


Fattigblok
Over for prædikestolen på nordsiden af skibet står Fattigblokken, hvor man ifølge "Christian den Femtes danske lov" Hver søndag var forpligtet til at samle ind til de fattige i sognet."


Huller
To tilmurede huller i korets nord- og sydside har engang været åbne glughuller. De blev brugt, da der var spedalskhed på Læsø. Spedalske blev betragtet som urene og havde ingen adgang til kirken, men måtte stå udenfor og lytte til præstens prædiken. Ved nadver blev brød og vin rakt ud til dem gennem hullet i muren.Sladrekompas

I en niche står en skibsmodel, og ovenover hænger et såkaldt "sladrekompas" skænket af lægdsmand Morten E. Mortensen år 1876. Kompasset hængte i kaptajnens kahyt, så han kunne holde et vågnet øje med styrmandens kurs.

Gl. Mønter
Under kirkegulvet fandt man ved restaurering i 1956-59 273 mønter, hvoraf de ældste var fra Valdemar den Anden og Kristoffer den Førstes tid, altså fra 1200 tallet. Mønterne er indsendt til Nationalmuseet.


Lysekroner
I Kirkeskibet findes seks forskellige lysekroner, skænket af navngivne personer på øen. De er fra årene 1748-1783.


Stole
Den lukkede stol i korets nordside var birkedommerens, og en tilsvarende stol på sydsiden var forbeholdt øens to højeste embedsmænd: Birkedommeren og landsfogeden. Nu kaldes stolen ved sydsiden Degnestolen. Bag orglet står en stol for " Kirkegangskoner". Den blev før i tiden brugt af kvinder, der viste sig i kirken for første gang eter en fødsel. Det måtte íkke ske før seks uger efter fødsel. Indtil da regnedes hun for uren.


Døre
Kirkedøren og døren til sakristiet er meget gamle døre. Ved siderne af kirkedøren er der to huller ind i Muren. De skulle være lave til at have en bjælke i, som kunne skydes for, så døren var spærret udefra. Kirken var i gammel tid en slags fæstning, hvor mennesker søgte tilflugt i ufredstider.

På kirkedøren ude i våbenhuset sidder en stor jernring. Den er ikke til at trække i, når døren skal åbnes, men er en "fredsring". Hvis en mand var forfulgt af fjender og kunne nå så langt, at han fik fat i denne ring, var han beskyttet af kirken, selv om han ikke nåede inden for døren.


Orgelet
Er et Frobenius fra 1998. Det har to manualer og fjorten stemmer med plads til en ekstra stemme.

Malerier og epitafium

Der hænger en række malerier på væggene. De fleste er malet af kaptajn H.P. Nielsen. Han blev begravet på kirkegårdens sydside. Hans gravesten som han selv lavede før sin død, er fredet. Et af hans malerier, som hænger over døren til våbenhuset, forestiller 2 fregatter på vej imod Kronborg. Hvis man står ved orglet, og kikker på den bagerste fregat, sejler den ind i billedet. Men hvis man derimod går mod alteret. Begynder den at dreje ud imod venstre ramme.

Nederste i kirken hænger på væggene en række billeder af Kristus og de tolv apostle. De smykkede tidligere forsiden af det orgelpulpitur, der blev bygget år 1730, efter at Hals kirke var nedlagt, og der skulle skaffes flere siddepladser i kirken.

På kirkeskibets nordside hænger et epitafium - et gravmæle over skipper Christen Melchiorsen Cortsøn og to hustruer. De skænkede det til kirken, mens de endnu var i live. Det er udført i 1758 af Lars Bjørnsen.

Bønnestage
En bønnestage hænger over den gamle kirkedør. På den står: "1762 og Jesev for din pine og dø/hielp mig af ale min nø. L.S.". Den er skænket af malermester B. Sandst på Læsø. En bønnestage brugtes at hænge op ved sengen, så man altid havde et skriftord for øje.


Træsnit
I Våbenhuset og Kapellet hænger træsnit udført og skænket kirken af træskærer Henning Trems, Byrum.


Klokkerne
I tårnet hænger to klokker. Den ene er omstøbt i 1766 - den anden i 1822. Førstenævnte siges at stamme fra Hals kirke. Begge klokker er nu blevet automatiseret.

I tårnet findes desuden et klokkespil, der blev sat op i 1973. En af øens borgere, hovmester Carlo Stoklund, testamenterede kr. 20.000, som skulle henstå til et klokkespil til Byrum kirke. Det kom til at koste kr. 70.000 og er fremstillet i Holland. Der spilles dagligt 6 melodier på forskellige klokkeslæt.
Lydeksempel på klokkespillet.