Alteret

I koret står alteret af sten med træbeklædning - samt en fløjaltertavle, der kan lukkes i fastetiden, fra den katolske tid 1475. I midterfeltet øverst ses Kristus som himmelkongen og nedenunder Jomfru Maria som himmeldronningen. Endvidere ses forskellige helgener og bisper. Blandt helgenerne ses "Nødhjælperne" bl.a. Barbara med tårn, Gertrud med kirkemodel, Catarinæ med hjul og sværd og Magdalene med salvekrukke. 

Der var 14 nødhjælpere i alt, som påkaldtes ved forskellige ulykker som sygdom, fattigdom o.s.v. Blandt bisperne ses bl.a. Arkelaus med krumstav og bispehue. På yderfløjene ses de 12 apostle med de særlige apostelsymboler (Peter med nøglerne, Paulus med sværd, Johannes med kalk og slange, Andreas med Andreas kors, Jakob d. Ældre med sværd, pilgrimsstav og hat, Jakob d. Yngre med stang, Thomas med lanse, bog og vinkelmåler, Simon med sav, Judas Thaddæus med kølle, Bartholomæus med kniv og afflået hud, Filip med kors, Mathæus med økse, pengepung og regnebræt, Matthias med øxe, Judas Iskariot (rødhåret). 

Alterkalken af sølv er fra 1698 og blev istandsat i 1985 af Jørgen Dahlerup. Sandsynligvis er alterkalken endnu ældre, idet det af indskriften på den fremgår, at den i dette år blev" omgjort og forbedret" af Berndt Fallenkamp og hustru Magdalene Braem. Muligvis er den forarbejdet af sølvsmed i Aalborg, Lydolf Ridderhus (1666-1701) (iflg. stempel på oversiden af alterkalkens fod) . Det samme gælder sandsynligvis også for patenen (disken). 

De to malmlysestager er fra 1648 og skænket til kirken af Jørgen Rosenkrantz og fru Christendtze. Den syvarmede lysestage er fra 1935. Alterskranken er fra ca. år 1700. Endvidere står i koret den gamle degnestol fra ca. år 1600.