Vægskab

Et indmuret vægskab i korets nordside med malet årstal 1734 og med Jesu dåb malet på døren er et relikvie fra den katolske tid.