Vesterø kirkegårdskontor

Præstevejen 37, Vesterø
9940 Læsø
vestero@laesoekirker.dk

Tlf. kontakt til graver og kirkegårdsleder:
Birgitte Melchjorsen: 2145 1008

Kirkeværge: Peter Møller
Telefon: 3078 2410

Find os

Østerby

 Her der bærer ,bærer indskriften:Soli Deo gloriea in excelsis deo

Vesterø

bygget i romansk stil i ca 1250. Den er bygget af munkesten

Byrum

Vejledning om navne fra Familieretshuset.