Kalkmalerier

Hvælvingerne i koret er prydet med kalkmalerier, der stammer fra ca. 1510. Motivet er de hellige tre kongers rejse til og deres tilbedelse af Jesusbarnet. I traditionen havde disse konger navne (i Bibelen findes disse navne ikke), hvorfor deres navne er angivet på vimpler, der bæres foran deres heste. På nordkappen af hvælvingerne ses således kong Balthazar, på østkappen kong Melchior og på sydkappen kong Kaspar - alle tre på rejse til hest med følge til Jesusbarnet med-bringende deres gaver.

På vestkappen er alle tre konger nået frem til Jesus og Jomfru Maria samt Josef, der knæler eller sidder på en lav skammel bag ved Jomfru Maria med Jesusbarnet på skødet. Billedet viser de tre konger, der ofrer guld, røgelse og myrra til Jesus-barnet. Kalkmalerierne er restaureret i 1982 af konservator Simonsen fra Nationalmuseet.