Om menighedsplejen

Schroll ned over siden og følg Læsø Menighedsplejes historie og udvikling:

Formand: 
Jørgen Toftlund
Tlf: 5362 0651 eller mail: mjtoftlund@gmail.com 

2015:
Sommeren 2015 blev Læsø Kirkers Menighedspleje medlem af De Samvirkende Menighedsplejer, hvorfra vi har fået stor støtte, råd og vejledning - foreløbig til oprettelse af en besøgstjeneste.

Vi er nu godt i gang, og det har været en fantastisk positiv oplevelse at have den opgave, at finde frivillige til besøgstjenesten. Ti frivillige personer er nu klar til at gå ud som besøgsvenner.

De blev tilbudt et kursus på Caspershus Plejehjem i Frederikshavn den 15. februar 2016 hvor de sammen med 20 andre besøgsvenner fra Nordjylland, fik en god forståelse af, hvad opgaven indebærer!

Det var De Samvirkende Menighedsplejer, der stod for kurset, med en god assistance fra en besøgstjenesteleder i De Samvirkende Menighedsplejer i Valby.

På Læsø er vi nu kommet så vidt, at vi er parate til at præsentere besøgstjenesten med foldere, en der henvender sig til den, som har lyst til at blive besøgsven, og en anden der henvender sig til den, som ønsker at få en besøgsven.

Vil du være besøgsven

Med risiko for venskab

Ønsker du at få en besøgven

Med risiko for venskab

Folderne kan bl.a. downloades ved et klik på hvert foto ovenfor, men er også at finde i Læsø Kirker, Lægehuset og Biblioteket.

Vi håber, at Læsø vil tage godt imod den nye besøgstjeneste til gavn og glæde for såvel besøgsvært som besøgsven.

For mere information kan du kontakte Jørgen Toftlund, som er koordinator for besøgstjenesten.
Tlf: 5362 0651 mail: mjtoftlund@gmail.com

 

2016:
5. april 2016 foregik Menighedsplejens første årsmøde. Her berettedes om den nystartede besøgstjeneste og Menighedsplejens visioner for fremtiden.

Årsmødet er Menighedsplejens øverste myndighed, og alle fremmødte medlemmer af Folkekirken har stemmeret.

Menighedsplejen forsøger at op state en Søndags café på opfordring af Tove Hansen!

2017: 

Når vi tænker “ Julehjælpen 2016 ” , som Læsø Kirkers Menighedspleje   havde et stort ønske om at realisere, som en af de første opgaver, har det været en meget positiv oplevelse.

Såvel private som virksomheder på øen har bakket op omkring Julehjælpen, som bestod af både af naturalier og økonomisk hjælp. Det er vi meget taknemmelige for. Gaverne blev uddelt individuelt efter Menighedsplejens vurdering.     

For 2017 håber vi, at den bevidsthed, der forhåbentlig er blevet skabt omkring muligheden for, at søge julehjælp - også her på øen, vil komme flere til gavn.

Søndagscafe:
Søndagscafeen i sognehuset ”Kirkensgaard” har nu fungeret i mange måneder - år er det blevet til. Der har været mange hyggelige eftermiddage i søde menneskers selskab over en kop kaffe.

Løbende evalueres der og bl.a. åbningstiden, er ændret fra tidligere og nu tilpasset bussen, der kører fra henholdsvis Vesterø og Østerby kl.13.10 og 14.10. 

Døren er således hver søndag åben i Kirkensgaard fra kl. 13.30 – 16.00 Alle er velkomne, som det nu kan passe inden for denne tidsramme.
På denne måde kan også beboere i øst og vest få sig en søndagstur til Kirkensgård, Kærmindevej 1, Byrum , hvor der altid vil være kaffe og te på kanden og nogen at snakke med.

Søndagscafeen kører rigtig godt,  der kommer omkring 6-7 gæster hver søndag og nyder den gode stemning. Snakken får minder frem om hvordan Læsø var for mange år siden!

Tilbudet er gratis og uforpligtende til alle læsøboere og gæster på øen. Det er mugligt i 2017 at tage en Kirkebil til og fra Kirkensgaard søndag eftermiddag hvis du bor uden for busruten, eller kontakt evt. undertegnede – måske kan der formidles samkørsel.

Jørgen Toftlund er Koordinator på cafeen og kan kontaktes på tlf. 5362 0651 - mail: mjtoftlund@gmail.com.


Besøgstjenesten efterlyser flere venner som ønsker at give borgere på Læsø et regelmæssigt besøg til en hyggelig snak. Interessen for besøg er stor, så vi kan bruge endnu flere besøgsvenner. 

Har du omvendt lyst til at få en besøgsven, så hold dig ikke tilbage! Det kan jo være, at du lige nu gerne vil have en at tale med om ting, der fylder meget i din hverdag. En besøgsven kan f.eks. også være en, man går ture sammen med. 

I begge tilfælde er du "med risiko for venskab” velkommen til at kontakte besøgstjenestens koordinator Jørgen Toftlund på tlf. 5362 0651

Vågetjenesten:
Hanne Junge påtager sig opgaven som koordinator for Vågetjenesten i samarbejde med Plejehjemmet og har kontakt med Ålborg Stift Vågetjeneste.

Kontakt Hanne Junge på telefon:  51372363

opdateret 9.marts. 2020