Menighedsplejen

Menighedsplejens formål er at varetage diakonale (kirkelig sociale) opgaver.

En interessegruppe for en menighedspleje startede opgaven med en besøgstjeneste.

Ved en temadag i september 2014, i Kirkensgaard, kom samtalen ind på ensomhed og netværk for ældre, her blev vist stor interesse for at være besøgsven. Det medførte et forslag til Læsø Kirkers Menighedsråd på menighedsmødet i februar 2015, om at oprette en Menighedspleje på Læsø.

Menighedsrådet fulgte op på denne opfordring, og inviterede alle interesserede til en tema-eftermiddag den 5. marts, med mulighed for at stille spørgsmål til konsulent ved Samvirkende Menighedsplejer Birgitte Viftrup Mortensen.

Læsø Kirkers Menighedsråd besluttede, at oprette en selvstændig menighedspleje på Læsø.

Der har været stor enighed om at oprette en besøgstjeneste - vel vidende at her på Læsø er der en meget stor omsorg for hinanden, og at rigtig mange er besøgsvenner. 

Menighedsplejen håber, at få hjælp og erfaring fra besøgsvennerne på Læsø.

Stiftende Generalforsamling af Læsø Kirkers Menighedspleje, blev afholdt i Kirkensgaard den 8. juni 2015 kl. 16.

Med venlig hilsen
Diakon Mariann Toftlund