Byrum Kirkegårdskontor

Byrum Hovedgade 50, Byrum
9940 Læsø
byrum@laesoekirker.dk

Tlf. kontakt til graver og kirkegårdsleder:
Birgitte Melchjorsen: 2145 1008

Kirkeværge: Karsten Neve Petersen
Telefon: 3124 2179

Find os

Østerby

 Her der bærer ,bærer indskriften:Soli Deo gloriea in excelsis deo

Vesterø

bygget i romansk stil i ca 1250. Den er bygget af munkesten

Byrum

Vejledning om navne fra Familieretshuset.