Kirkegårds

Kirkerne på Læsø har hver sin kirkegård.

Kirkegårds-vedtægter

Kirkegårds-vedtægter for Læsø's kirkegårde

Reguleringsbilag

Reguleringsbilag for Byrum Kirkegård

Godkendte navne

Evt. henvendelse vedr. ovenstående kan rettes til Læsø menighedsråd