Bøn for Ukraine

Vor fader i himlen!

Du er den inderste magt i verden, og har åbenbaret dig som kærlighed.

 

Vi beder til dig i denne tid, hvor krig og ufred bryder ind i Europa og ind over mennesker, der står os nær.

 

Lad den fred, som overgår al forstand, bevare vore hjerter og tanker i Jesus Kristus.

 

For det er ved Jesus Kristus, som er dit hjertes spejl, at vi erfarer, at du er kærlighed.

 

Så når tankerne i disse dage farer vild, så lad dem da finde hvile i dig.

 

Lad dem finde hvile i dig, der bærer smertens kors i dit indre, som kærlighedens trodsige tegn.

 

Vi beder nu for de mange, der flygter fra krig og ufred i Ukraine, og beder dig om at holde din hånd om dem og bevare dem i din fred.

Det er det afgørende.
Bevar dem.

 

Vi beder for Ukraine.

 

Vi beder for de arme mennesker, der står midt i ufred. Vi beder for os alle.

 

Led retfærdigheden ind i hjertet på dem, der har magt og myndighed i verden.

 

Din fred hersker midt i våbenbrag.
Lad den brede sig til os alle.

 

Det beder vi om.
Vi er alle dine.
Det tror vi på.

 

Og hør os nu i Jesu navn:

 

Fadervor, du som ...